Övriga Tjänster

Kurs i Hjärt-Lung-Räddning

Jag lär Dig/Er vuxen och/eller barn HLR eller D-HLR (defibrillator), samt första hjälpen.Vill du lära Dig rädda liv är det här utbildningen för Dig! Ju fler vi är som kan utföra hjärt- lungräddning, desto fler liv kan räddas! Både till privatpersoner och företag.

Vill Ni köpa defibrillator så fixar jag det!

Kurs i prehospital förlossning

Idag händer det allt oftare att kvinnor föder i hemmet eller i ambulansen.  Att då ha kunskap i hur man ska hantera situationen är viktigt både för personalen och kvinnan. Som erfaren ambulanssjuksköterska har jag haft stor användning av mina kunskaper som barnmorska och utfört prehospital förlossningsvård både i hem och ambulans. Jag erbjuder en grundläggande utbildning i förlossningsvård. Allt för en tryggare personal och ökad patientsäkerhet inom vårdcentral eller ambulans.